restitutierisico

Het risico dat een  betaalde geldsom niet kan worden terugbetaald, bijvoorbeeld als het bedrag is betaald ter voldoening van een vonnis en dit vonnis later wordt vernietigd.

Het restitutierisico speelt met name een rol in kort gedingen waarin een geldbedrag wordt gevorderd. Omdat een vonnis in kort geding een voorlopige maatregel is, kan een geldvordering enkel worden toegewezen als de vordering in hoge mate vaststaat, de eiser een spoedeisend belang heeft en het restitutierisico niet aan toewijzing in de weg staat. Als een eiser in financiële moeilijkheden verkeert, zijn er weinig mogelijkheden voor de gedaagde om de geldsom terug te halen als in verdere procedure het toewijzende vonnis wordt vernietigd door een hogere rechter of bodemrechter. Daarom weegt de voorzieningenrechter dit risico mee bij de afweging of de vordering moet worden toegewezen.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt