spoedappel

Een hoger beroep tegen een kort geding vonnis.

De spoedappel-procedure is niet wettelijk geregeld en er bestaat geen apart kort geding hoger beroep. In de reglementen van de gerechtshoven zelf is echter in een versnelde procedure voorzien. Vereist is echter wel dat er sprake moet zijn van het voorkomen van een onomkeerbare situatie. Als het kort geding vonnis reeds ten uitvoer is gelegd, zal een gewone hoger beroep procedure moeten worden gevolgd. Bij een spoedappel moeten de grieven direct bij de appeldagvaarding worden ingediend. De termijnen voor de memorie van antwoord en de planning van een zitting zijn aanmerkelijk korter dan in een gewone appelprocedure.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt