uitvoerbaar bij voorraad

Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard dan kan het vonnis direct worden geëxecuteerd ook al is de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet afgedaan. Wordt tegen een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard hoger beroep of een ander rechtsmiddel ingesteld, dan schorst dat de bevoegdheid om het vonnis te executeren (uit te voeren) niet.

Wil een partij de executie niettemin schorsen, dan kan een schorsingsincident of een executiegeschil aanhangig worden gemaakt.

Synoniemen: uitvoerbaarheid bij voorraad

Kontaktieren Sie uns

Kontakt