vrijwaring

De wet biedt de mogelijkheid om in een rechtszaak een derde in vrijwaring op te roepen. Daarmee wordt beoogd om bij een veroordeling direct de schade op de in vrijwaring opgeroepen derde te verhalen. De beide procedures lopen in principe gelijktijdig.

Een beroep op vrijwaring moet bij incidentele vordering worden ingesteld en wel direct nadat er is gedagvaard. Het is dus niet mogelijk om eerst de conclusie van antwoord in te dienen en vervolgens over te gaan tot oproeping in vrijwaring.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt