bedreiging

Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Een bedreiging vormt in juridische zin een wilsgebrek. Er is sprake van een bedreiging wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze persoon of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed. Er moet causaal verband bestaan tussen de betreffende bedreiging en de rechtshandeling.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt