boedel

Alle bezittingen van een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Bij een faillissement maakt de curator de boedel te gelde om de schulden van de failliet te voldoen. Bij echtscheidingen spreekt men over verdeling van de boedel wanneer het gaat om de huisraad en overige roerende zaken.

Synoniemen: inboedel

Kontaktieren Sie uns

Kontakt