contractsovername

Het overnemen van een rechtsverhouding zoals die in een contract is vastgelegd. De overname tussen de contractspartij en de overnemende partij moet schriftelijk gebeuren. De wederpartij (van de partij die overdraagt) moet instemmen met de overname. De instemming is vormvrij maar indien schriftelijk worden latere bewijsproblemen voorkomen.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt