contractsvrijheid

Het beginsel van contractvrijheid houdt in dat partijen vrij zijn af te spreken (te contracteren) wat zij willen (inhoud) en met wie zij dat willen, zolang beide partijen handelingsbekwaam zijn en de overeenkomst (qua inhoud) niet in strijd is met de wet (een contract om iemand te mishandelen is uiteraard nietig).

Contractvrijheid (ook wel partijautonomie) betekent dat een contractpartij een voor hem zeer gunstige bepaling kan opnemen. In principe is de wederpartij hier aan gebonden ook heeft deze bepaling voor hem zeer nadelige gevolgen.

Bij wet zijn zwakkere contractpartijen zoals huurders, werknemers en consumenten beschermd. Zo mag er van wetsbepalingen ten gunste van deze zwakker contractpartijen niet (snel) worden afgeweken (dwingend recht).

Synoniemen: partijautonomie

Kontaktieren Sie uns

Kontakt