derdenbescherming

Bescherming van een derde die te goeder trouw een overeenkomst is aangegaan en niet beter kon weten dan dat daar geen kwalijke gevolgen aan verbonden zouden zijn.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt