eigen vermogen

Onder eigen vermogen van een onderneming wordt verstaan de activa minus de schulden. Bij natuurlijke personen geldt hetzelfde: eigen vermogen is al het bezit minus de schulden.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt