exoneratiebeding

Een exoneratiebeding of exoneratieclausule is een contractsbepaling waarin (wettelijke) aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten in bepaalde situaties.

Een beroep op een exoneratieclausule wordt niet gehonoreerd als het beding in strijd met de goede zeden of openbare orde is. Ook als een schade met opzet is veroorzaakt of door roekeloosheid kan de schadeveroorzaker in de regel geen beroep doen op een exoneratiebeding.

Synoniemen: exoneratieclausule

Kontaktieren Sie uns

Kontakt