geheimhoudingsbeding

Bepaling in een contract waarin partijen overeenkomen geheimhouding te betrachten ten aanzien van de inhoud van het contract, de onderhandelingen tussen partijen of andere tussen partijen bestaande informatie.

In een arbeidsovereenkomst wordt regelmatig een geheimhoudingsclausule opgenomen op grond waarvan het de werknemer verboden is bedrijfsgeheimen of know-how te delen met derden. Een dergelijke geheimhoudingsplicht bestaat zowel tijdens als na afloop van de dienstbetrekking. Op overtreding van een geheimhoudingsbeding staat meestal een boete.

Synoniemen: geheimhoudingsovereenkomst, geheimhouding, geheimhoudingsplicht, geheimhoudingsbepaling, geheimhoudingsclausule

Kontaktieren Sie uns

Kontakt