gemengde overeenkomst

Wanneer een overeenkomst elementen bevat van twee verschillende bijzondere overeenkomsten, dan wordt deze overeenkomst een gemengde overeenkomst genoemd. Op een gemengde overeenkomst kunnen twee verschillende wettelijke regimes van toepassing zijn.

Een voorbeeld van een gemengde overeenkomst is een arbeidsovereenkomst waarin ook de huur van een dienstwoning geregeld is. Op deze overeenkomst is zowel het huurrecht inzake woonruimte als het arbeidsrecht van toepassing. De wet schrijft echter voor dat bij een gemengde overeenkomst welke deels betrekking heeft op een arbeidsovereenkomst, het arbeidsrecht bij botsing van de twee wettelijke regimes voorrang heeft.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt