hoofdelijke aansprakelijkheid

Van hoofdelijke aansprakelijkheid is sprake indien twee of meer schuldenaren tezamen zijn verbonden tot een bepaalde prestatie. Bijvoorbeeld het terugbetalen van een lening. De hoofdelijke aansprakelijkheid brengt dan met zich mee dat wanneer een van de schuldenaren heeft gepresteerd (is nagekomen), ook de andere schuldenaar ten opzichte van de schuldeiser is bevrijd.

Hoofdelijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit bijvoorbeeld de wet, een overeenkomst of uit een vonnis. Uitgangspunt is dat de schuldenaar die meer voldoet dan hem aangaat, zich voor dat meerdere kan verhalen op de andere hoofdelijk schuldenaar (regres). De onderlinge draagplicht is bij hoofdelijke aansprakelijkheid gelijk, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

Synoniemen: hoofdelijkheid

Kontaktieren Sie uns

Kontakt