huur

De overeenkomst waarbij iemand verplicht is een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven aan een ander die daarvoor een tegenprestatie verschuldigd is. Degene die de zaak in gebruik geeft (verhuurt) noemen we de verhuurder. Degene die de zaak in gebruik krijgt noemen we de huurder.

Als tegenprestatie betaalt de huurder meestal een geldsom (huurprijs) maar dit is niet vereist. De algemene wettelijke regels inzake huur zien niet alleen op de huur en verhuur van onroerend goed maar ook op roerende zaken zoals auto’s of dvd’s. Voor de huur van woonruimte, middenstandsbedrijfruimte en kantoorruimte gelden naast de algemene bepalingen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ook aparte regelingen.

Synoniemen: huurovereenkomst, verhuur, huurwet, huurrecht

Kontaktieren Sie uns

Kontakt