kwalitatieve verplichting

Een kwalitatieve verplichting ziet op de verplichting ten aanzien van een registergoed om iets te dulden of niet te doen. Bij overeenkomst kan worden bedongen dat deze verplichting zal overgaan op opvolgende eigenaren of rechthebbenden. De verplichting volgt aldus het registergoed.

Het beding dient bij notariële akte te worden opgemaakt en worden ingeschreven in de openbare registers. Zij die het registergoed of een recht daarop verkrijgen, raken door de werking van het artikel van rechtswege gebonden aan het beding.

Als het beding onredelijk bezwarend is, kan een rechtzetten de van het registergoed bij de rechter om het beding te ontbinden.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt