lastgeving

Lastgeving ziet op de rechtsfiguur waarbij de ene partij, de lasthebber, voor rekening van een andere partij, de lastgever, rechthandelingen verricht.

Het daadwerkelijk verrichten van rechtshandeling is de essentie van de dienstverlening. Een lasthebber heeft een verplichting om te handelen. Dit is een wezenlijk verschil met de rechtsfiguur van volmacht, waarbij de gevolmachtigde bevoegd is om voor een ander rechtshandelingen te verrichten, maar hiertoe niet verplicht is.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt