non-conformiteit

Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Wat de koper mocht verwachten is afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan.

De koper kan zich niet op non-conformiteit beroepen als het hem bekend was of kon zijn dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt