ongedaanmakingsverbintenis

De verplichting van contractspartijen om na de ontbinding van een tussen hen bestaande overeenkomst de reeds door hen ontvangen prestaties ongedaan te maken. Bijvoorbeeld door het teruggeven van een verkregen zaak.

Als ongedaanmaking niet (meer) mogelijk is, dan treedt een vergoeding in de plaats ter waarde van de reeds verrichte prestatie.

Synoniemen: ongedaanmakingsverplichting, plicht tot ongedaanmaking, ongedaanmaking

Kontaktieren Sie uns

Kontakt