ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden van een gebeurtenis vervallen. Zolang de voorwaarde zich niet voordoet, loopt de verbintenis.Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is het niet rond krijgen van een financiering voor de aankoop van een onroerend goed binnen een bepaalde termijn (het financieringsvoorbehoud).

De ontbindende voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat alles dat op grond van de overeenkomst was gepresteerd vóór de vervulling van de ontbindende voorwaarde, is niet onverschuldigd verricht. Wel ontstaat er door de vervulling van de ontbindende voorwaarde een ongedaanmakingverbintenis. Op grond hiervan is de schuldeiser verplicht de reeds verrichte prestaties ongedaan te maken.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt