opdracht

Bij opdracht verricht de opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een ander (opdrachtgever) anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst.

De juridische vorm van opdracht is alleen van toepassing op dienstverlening (denk aan accountant, dierenarts of notaris). Ziet de opdracht op het vervaardigen van een werk van stoffelijke aard (bv. een taart of een huis) dan wordt de overeenkomst aangeduid als „aanneming“. De scheidslijn tussen een arbeidsovereenkomst en opdracht is niet altijd even helder.

In het Burgerlijk Wetboek zijn voor de overeenkomst van opdracht enkele bijzondere bepalingen opgenomen waaronder de plicht van de opdrachtnemer om te handelen als goed opdrachtnemer. Deze zorgplicht is verder uitgewerkt in de jurisprudentie.

Synoniemen: overeenkomst van opdracht, opdrachtovereenkomst

Kontaktieren Sie uns

Kontakt