opschortende voorwaarde

Bij een opschortende voorwaarde vangt de werking van een verbintenis pas aan als een toekomstige gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld een goedkeuringsvoorbehoud in een contract houdt in dat er pas sprake is van een overeenkomst wanneer goedkeuring is verleend door bv. het bestuur. De opschortende voorwaarde is dan vervuld.

Wordt een overeenkomst nagekomen vóór dat de opschortende voorwaarde is vervuld, dan geschiedt dit onverschuldigd omdat de verbintenis pas aanvangt met de vervulling van de opschortende voorwaarde.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt