overeenkomst op afstand

Overeenkomsten die worden gesloten via internet, telefoon, fax of post.

Voor (koop)overeenkomsten die uitsluitend via communicatietechnieken op afstand worden gesloten (zoals kopen via internet), geldt een aanvullende regeling. Deze regeling strekt ertoe de consument te beschermen tegen agressieve verkooptechnieken en tegen betalingsvorderingen van niet bestelde zaken. Er is o.a. een wettelijke bedenktijd opgenomen van 7 dagen waarin de consument zonder opgave van redenen het recht heeft de koop te ontbinden. Voorts geldt er een uitgebreide informatieplicht voor de leverancier.

Synoniemen: koop op afstand, webshop, wet koop op afstand, colportage

Kontaktieren Sie uns

Kontakt