precontractuele fase

De precontractuele fase ziet op de fase van onderhandeling voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Gedurende deze fase worden de verhoudingen tussen partijen beheerst door de goede trouw .

Hoewel er nog geen daadwerkelijk contract is gesloten, kan de precontractuele fase wel in zo een ver gevorderd stadium verkeren dat de wederpartij erop mocht vertrouwen dat een contract zou worden gesloten. In dat geval is het afbreken van de onderhandelingen niet zonder meer geoorloofd. De partij die uit de onderhandeling stapt, kan schadeplichtig zijn jegens de wederpartij. Onder bijzondere omstandigheden kan hem zelfs een gebod tot dooronderhandelen worden opgelegd. Men spreekt in dit kader van de aansprakelijkheid in de precontractuele fase.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt