productaansprakelijkheid

De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Dit noemen we productaansprakelijkheid of productenaansprakelijkheid en is een vorm van risico-aansprakelijkheid.

Een producent is niet aansprakelijk als hij het product niet in de markt heeft gebracht, het gebrek nog niet bestond op het moment dat het in de markt werd gebracht, het een niet-commercieel product betreft, het gebrek een gevolg is van wettelijke voorschriften of als het onmogelijk was om het gebrek te ontdekken gezien de stand van de wetenschap.

De benadeelde moet de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade bewijzen. De producent mag zijn aansprakelijkheid niet contractueel uitsluiten of beperken.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt