reclameren

Als een gekocht product niet deugdelijk is, dan moet de koper binnen bekwame tijd klagen bij de verkoper. Dit heet reclameren. Het niet-naleven van deze klachtplicht heeft tot gevolg dat de koper zijn rechten wegens non-conformiteit (het niet voldoen van een product aan de eisen) verliest.

Reclameren kan ook zien op het protesteren tegen een factuur. Vaak staat in algemene voorwaarden opgenomen dat als een klant een factuur krijgt (bijvoorbeeld een telefoonrekening), hij binnen een bepaalde termijn moet reclameren als hij het oneens is met de factuur, bij gebreke waarvan hij zich er niet meer op kan beroepen dat de factuur onjuist is.

Synoniemen: reclame, klachtplicht, recht van reclame, reclamatie

Kontaktieren Sie uns

Kontakt