risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid (of kwalitatieve aansprakelijkheid) is iemand aansprakelijk voor de schade die door een ander wordt veroorzaakt zonder dat de aangesprokenen zelf enig verwijt treft. Iemand is aansprakelijk op grond van zijn hoedanigheid of rol (kwaliteit), niet op grond van schuld. Zo is een ouder aansprakelijk voor de onrechtmatige gedragingen van zijn kind, de werkgever voor de fouten van zijn werknemers (werkgeversaansprakelijkheid) en de huiseigenaar voor zijn opstallen.

Risicoaansprakelijkheid onderscheidt zich van schuldaansprakelijkheid: bij schuldaansprakelijkheid is vereist dat aan de dader een verwijt van zijn of haar handelen of nalaten kan worden gemaakt.

Synoniemen: kwalitatieve aansprakelijkheid

Kontaktieren Sie uns

Kontakt