sans prejudice

Een schikkingsvoorstel dat „sans prejudice“ wordt gedaan houdt in dat aan dit voorstel later geen rechten kunnen worden ontleend. De aanbieder maakt het voorbehoud om op het voorstel terug te komen. Hij is pas gebonden aan het voorstel als het wordt geaccepteerd. Er wordt ook wel van een ‚betaling uit coulance‘ of een onverplichte betaling gesproken, d.w.z. zonder rechtsgrond. De term komt meestal voor in schikkingsonderhandelingen over (schade)claims waarbij de aanbiedende partij een betalingsvoorstel wil doen om de zaak te sluiten zonder aansprakelijkheid te erkennen.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt