selbsteintritt

Een volmacht maakt het mogelijk dat een persoon zowel voor zichzelf als ook namens de volmachtgever optreedt bij een rechtshandeling die rechtsgevolgen heeft voor zowel hemzelf in privé, alsook voor de volmachtgever.

Een gevolmachtigde kan echter niet op basis van zijn volmacht onbeperkt zichzelf en de volmachtgever vertegenwoordigen, om problematiek rondom tegenstrijdige belangen zoveel mogelijk te voorkomen: tenzij anders is bepaald kan een gevolmachtigde slechts dan als wederpartij van de volmachtgever optreden, wanneer de inhoud van de te verrichten rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen beider belangen uitgesloten is.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt