verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is het recht dat ziet op alle civiele verbintenissen. Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de ene partij (schuldenaar) verplicht is tot een bepaalde prestatie, waartoe de andere partij (schuldeiser) is gerechtigd.

De twee vormen van verbintenissen zijn de verbintenis uit overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Onder verbintenissen uit de wet vallen onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Het verbintenissenrecht (waaronder het contractenrecht valt) wordt geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Synoniemen: verbintenis, verbintenissen

Kontaktieren Sie uns

Kontakt